Selectie

Selectietechnieken

De persoonlijkheidsvragenlijst bevraagt de persoonlijke interesses en de manier waarop de kandidaat omgaat met mensen in een professionele context. De resultaten hiervan bespreken we tijdens het interview.

De cognitieve testen meten de capaciteiten om met verbale of numerieke informatie om te gaan: het juist begrijpen en adequaat conclusies trekken uit gegevens.

De postbakoefening is een oefening waarbij de kandidaat verschillende opdrachten moet plannen en organiseren. Deze oefening geeft ons informatie over de manier van organiseren, prioriteiten stellen en dergelijke meer. De postbakoefening wordt nadien met de assessoren besproken.

In het rollenspel krijgt de kandidaat de opdracht een gesprek te voeren met een medewerker, klant, … over een specifiek thema.

Tijdens een groepsoefening moeten de kandidaten samen een opdracht oplossen.

Bij een presentatieoefening geeft de kandidaat een presentatie over een bepaald onderwerp.

“Tijdens een selectie moet er niet alleen gekeken worden of de persoon de vereiste vaardigheden, heeft, maar ook of de kandidaat ‘past’ in de organisatie. WIVO houdt rekening met beide aspecten. Door te werken met WIVO is onze interne voorbereiding op de selecties ook professioneler geworden.”

- Meike van Grembergen, ex-Personeelsverantwoordelijke  Gemeentebestuur Evergem