In-huis aanbod voor de zorgsector

WIVO voorziet in een specifiek in-huis aanbod voor personeelsleden in de zorgsector. De onderwerpen richten zich naar alle personeelsgroepen die actief zijn binnen de zorgsector. De inhoud van de opleiding wordt op maat van de groep en het OCMW opgemaakt. Thema’s kunnen over een of meer sessies lopen. Een sessie duurt minimaal 3 uur. Organisaties kunnen er ook voor kiezen om projectmatig te werken rond een bepaald thema. Hierbij werken we op maat van de organisatie een project uit. Een project kan over meer jaren lopen en altijd verdiept worden, afhankelijk van de noden van de organisatie.

Thema’s

  Omgaan met

 • Inleiding
 • Omgaan met collega’s
 • Omgaan met leidinggevenden
 • Omgaan met bewoners
 • Omgaan met familie
 • Omgaan met externe klanten
 • Omgaan met communicatiemiddelen
 • Omgaan met overlegmomenten

De bewoner

 • Inleiding
 • Zorgen voor nabijheid door snoezelen
 • Intimiteitsbeleving
 • Comfortzorg: hoe aandacht besteden in de dagdagelijkse praktijk aan het welbevinden van de bewoner
 • Zelfredzaamheid
 • Ziektebeelden: wat is er met Marcel aan de hand
 • Palliatieve zorg: menswaardig sterven in het rusthuis kan
 • Werken met aandachtspersonen
 • De stap naar het rushuis (nieuw)
 • Onthaal van nieuwe bewoners (nieuw)
 • Belevingsgericht omgaan met dementerenden (nieuw)

  Beroepstechnische kennis

 • Inleiding
 • Hef- en tiltechnieken: hoe spaar ik mijn rug
 • Help ! Wat te doen bij MRSA?
 • Voeding
 • Door orde en netheid efficiënt op de werkvloer
 • Meten is weten
 • Wondzorg: nieuwe evoluties

  Deontologie

 • Inleiding
 • Beroepsgeheim en discretie
 • Ethiek binnen de verzorging en verpleging, of wiens belang primeert?

  Kwaliteitszorg

 • Inleiding
 • Opmaken van missie en visie (nieuw)
 • Vastleggen van doelstellingen (nieuw)
 • Ontwikkelen van een animatieve grondhouding in het rusthuis
 • Ontwikkelen van een fixatiebeleid
 • Valpreventie bij senioren
 • Medicatiebeleid (nieuw)

  Kennismaken met …

 • Inleiding
 • Aromatherapie
 • Aromatherapie bij palliatieve zorg (nieuw)
 • Mindfullness (nieuw)
 • Voetreflexologie (nieuw)
 • Elementaire massagetechnieken als pijnbestrijding
 • Bachbloesems

  Zelfzorg

 • Inleiding
 • Omgaan met stress
 • Combinatie werk – gezin
 • Persoonlijke effectiviteit
 • Omgaan met veranderingen
 • Beter omgaan met je eigen energie
 • Functioneren vanuit je kwaliteiten
 • Emotionele intelligentie op het werk
 • Omgaan met rouw en verlies (nieuw)

Praktisch

Locatie

De opleiding vindt in de organisatie zelf plaats. De instelling zorgt voor een aangepast en ruim lokaal met het nodige didactisch materieel.
Het bestuur staat ook in voor de catering.

Doelgroepen

Het aanbod is divers en richt zich tot verschillende doelgroepen binnen de zorgsector. We denken hierbij aan personeelsleden die actief zijn in het rusthuis, het dagverzorgingscentrum, de thuiszorg,… Afhankelijk van de doelgroep en de leerbehoeften van de deelnemers wordt het thema meer of minder uitgediept. De inhoud is afgestemd op de specifieke werkcontext van de deelnemers.

Grootte van de groepen

Bij vaardigheidstrainingen werkt WIVO met groepen van minimum 12 en maximum 16 deelnemers. Zo kunnen we een interactieve en praktijkgerichte aanpak garanderen. Grotere groepen zijn mogelijk als de sessies een meer informatief en kennisverruimend doel hebben. Als de groep in de eigen organisatie te klein is, is samenwerking met een ander bestuur uit de buurt mogelijk. In dit geval maken de besturen onderling de nodige afspraken en wordt een contactpersoon aangeduid voor de bespreking met WIVO.

Duur van de opleiding

Op vraag van het bestuur en aansluitend bij de doelstellingen wordt de duur vastgelegd. Thema’s kunnen over een of meer sessies lopen. Een sessie duurt minimaal 3 uur. Organisaties kunnen er ook voor kiezen om projectmatig te werken rond een bepaald thema. Hierbij werken we op maat van de organisatie een project uit. Een project kan over meer jaren lopen en altijd verdiept worden, afhankelijk van de noden van de organisatie.

Prijs

€ 145,00/uur voor leden, €180,00/uur voor niet-leden. De prijs omvat: syllabus, trainer, verplaatsingsonkosten en is vrijgesteld van btw. Afhankelijk van de locatie van de opleiding rekenen we een forfetair bedrag voor de verplaatsing aan.

Contactpersoon binnen WIVO

Voor informatie en afspraken neemt u contact op met: Lieve Van Durme, consultant en projectverantwoordelijke WIVO op het nummer 050 40 31 83 of lieve.vandurme@wivo.be.

 

Terug...