Opleidingen

Leidinggevende competenties

Overzicht

““Na een uitgebreide bevraging van het team van de Stedelijke Musea Sint-Niklaas (29 M/V sterk) heeft WIVO de interne organisatie- en communicatiestructuur van de complexe instelling hertekend en verder verfijnd. De overlegsessies die professioneel werden begeleid, verliepen in een open geest en resulteerden in een reeks concrete afspraken. De positieve impact van de teambegeleiding is na enkele maanden reeds voelbaar. Een voorbeeld: de ploeg onthaalmedewerkers wordt voortaan geleid en gecoacht door een ervaren leidinggevende op de dienst publiekswerking, de overlegmomenten werden nieuw leven ingeblazen en een aantal procedures werden vereenvoudigd. Knap werk van WIVO.””

- Ward Bohé, Conservator Stedelijke Musea  stad Sint-Niklaas