Coaching

U wil de professionaliteit van uw medewerkers vergroten

U wil dat medewerkers bepaalde vaardigheden verder ontwikkelen. U zoekt een leertraject dat de medewerker op eigen tempo kan doorlopen en dat afgestemd is op de specifieke behoeften.

U wil dat de medewerker beter:

    • samenwerkt
    • optreedt vanuit een specifieke rol: leidinggeven, onderhandelen, vergaderen, adviseren, invloed uitoefenen…
    • omgaat met diverse situaties : weerstand, klachten, geven van corrigerende feedback…

Hoe kan WIVO u ondersteunen?

Wij scheppen een leersituatie, meestal op basis van tweegesprekken. In deze leersituatie krijgt de coachee de kans om na te denken, inzichten te verwerven, te experimenteren en tot besluiten te komen over zichzelf en de omgeving.

Het coachingtraject bestaat uit vier fasen: intake en contractering, afspraken, coachinggesprekken, rapportage en evaluatie.

Meer over de 4 fasen...

Bij de begeleiding hanteert de coach een aantal uitgangspunten. Hij handelt vanuit een breed en positief mensbeeld. Belangrijke drijfveren daarbij zijn respect en gelijkwaardigheid. Hij bouwt een vertrouwensrelatie op met u om zo doelgericht te werken.

Meer over wat u kan verwachten van de coach…

Enkele referenties van projecten de voorbije vijf jaar

Gemeenten: Coaching diensthoofd technische dienst, Coaching financieel beheerder, Coaching gemeente secretaris, Coaching OCMW-secretaris, Coaching stedebouwkundig ambtenaar, Coaching van afdelingshoofd, Coaching verantwoordelijke secretariaat, ...

OCMW: Coaching diensthoofd Thuiszorg, Leidinggevenden die peters en meters begeleiden, Coaching bestuurder WZC, ...

Andere: Coachen volgens het groeimodel, Coaching onthaalmedewerkers, Coaching directie, ...

Meer informatie

Contacteer ons vrijblijvend met uw vraag. In een persoonlijk gesprek verkennen wij uw vraag en behoeften. Vervolgens werken wij een offerte op maat uit.
Contactpersoon: E lieve.vandurme@wivo.be of G 0497 11 41 51

“Ik vond het voor mezelf nodig om voor een goede uitoefening van mijn leidinggevende functie iets meer coaching te krijgen en zodoende te kunnen bouwen aan mijn zelfvertrouwen. WIVO heeft door haar deskundigheid mij enorm geholpen.”

- , Bibliothecaris